Prawne podstawy działania

Przepisy wewnętrzne

Na tej stronie zamieszczamy przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 25.06.2020 r. Dyrektora Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania składnikami majątku trwałego w CIUWO 29-06-2020 Udostępniony przez: Katarzyna Kostrzewa - Stabryła Odsłon: 27
Zarządzenie nr 10/2020 prostujące zarządzenie 28/2019 w sprawie powołania komisji socjalnej 22-05-2020 Udostępniony przez: Anna Piotrowska Odsłon: 40
Zarządzenie nr 28/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji socjalnej do celów gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 11-10-2019 Udostępniony przez: Anna Piotrowska Odsłon: 36
Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji socjalnej do celów gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 09-08-2019 Udostępniony przez: Anna Piotrowska Odsłon: 28
Zarządzenie nr 20/2019 w sprawie powołania komisji socjalnej do celów gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 29-07-2019 Udostępniony przez: Anna Piotrowska Odsłon: 38
Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania ryzykiem w Centrum Informatycznych Usług Olsztyna 04-05-2020 Udostępniony przez: Anna Piotrowska Odsłon: 51
Zarządzenie nr 32/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu zarządzania ryzykiem w Centrum Informatycznych Usług Olsztyna 04-12-2019 Udostępniony przez: Anna Piotrowska Odsłon: 33
Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia 35/2019 Dyrektora Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z dnia 16 grudnia 2019r w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przejętej z Wydziału Informatyki UMO 13-05-2020 Udostępniony przez: Anna Piotrowska Odsłon: 41
Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przejętej z Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Olsztyna w związku z utworzeniem Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 16-12-2019 Udostępniony przez: Anna Piotrowska Odsłon: 34
Zarządzenie nr 25/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad używania osobowych samochodów prywatnych do celów służbowych 26-09-2019 Udostępniony przez: Anna Piotrowska Odsłon: 35