Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna (CIUWO)

adres skrytki CIUWO na ePUAP: /ciuwo/SkrytkaESP

 

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do CIUWO konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl lub obywatel.gov.pl.

Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, po dokonaniu wyboru instytucji (Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna) należy dokonać wyboru odpowiedniego formularza, który po wypełnieniu i podpisaniu zostanie przesłany elektronicznie.

Nadawca otrzymuje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki - tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do CIUWO:

  1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP
  2. Akceptowalne formaty załączników to:

Rozszerzenie: .7z, .avi, .CAdES, .css, .csv, .dgn, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .geotiff, .gif, .gml, .gz, .gzip, .html, .jp2, .jpeg, .jpg, .m4a, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpeg4, .mpg, .odp, .ods, .odt, .ogg, .ogv, .ott, .PAdES, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .rng, .rtf, .svg, .tar, .tif, .tiff, .tls, .txt, .wav, .XAdES, .xhtml, .xls, .xlsx, .xml, .XMLenc, .XMLsig, .xps, .xsd, .xsl, .xslt, .zip

  1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB (pismo ogólne na ePUAP) albo w przypadku skorzystania z portalu obywatel.gov.pl rozmiar wszystkich załączników nie może przekroczyć 150 MB.
  2. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) muszą być uwierzytelnione poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany lub podpis zaufany), nie muszą być jedynie podpisywane elektronicznie skargi oraz wnioski o informację publiczną.

Podpisać podpisem zaufanym załączone dokumenty można na stronie, z zastrzeżeniem,
że rozmiar podpisywanego dokumentu nie może przekraczać 10 MB:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

  1. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 12:59 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 12:59 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 13:15 Karol Tabaka