Informacja publiczna i informacje nieudostępniane

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019, poz. 1429 t.j.), Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w w/w ustawie.

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia albo przez zainstalowane w określonych w ustawie miejscach umożliwiających zapoznanie się z tą informacją, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wniosek może być przekazany w dowolnej postaci, np. osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej skrzynki podawczej (/ciuwo/SkrytkaESP) lub poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Nie jest wymagane opatrywanie takich wniosków podpisem elektronicznym.

Odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w tym terminie wnioskodawca jest pisemnie informowany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej, zaś odmowa udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie służy odwołanie.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej CIUWO może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

1) żądana informacja nie jest informacją publiczną,

2) CIUWO nie dysponuje żądaną informacją,

3) istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 13:00 Karol Tabaka