Zawartość Deklaracji Dostępności

Deklaracja dostępności strony Biuletynu Informacji Publicznej, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Wstęp deklaracji

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

Dane teleadresowe jednostki:
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
Tel. 89 752 58 00
Fax. 89 752 58 19
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików może nie być dostępnych cyfrowo
 • część odnośników nie posiada uzupełnionego atrybutu title

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Karol Tabaka. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 89 75 25 800 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie BIP oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pod numerem telefonu 89 75 25 800.

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna:

 1. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1

  Główny budynek w którym znajduje się siedziba Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pochylnia umożliwiająca wjazd na wózkach do budynku znajduje się od strony ulicy Ratuszowej. Przy wejściu do budynku od strony ulicy Ratuszowej jest zainstalowany dzwonek przywołujący portiera do obsługi ruchomych platform niwelujących różnicę poziomów na parterze. Winda umożliwia dostęp na I, II oraz III piętro. Do pomieszczeń znajdujących się na III piętrze wynajmowanych przez CIUWO brak jest dostępnej windy. Osoby z niepełnoprawnością ruchową będą miały problem z dostaniem się do tych pomieszczeń. W kabinie windy nie jest zainstalowana informacja głosowa. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku. W pobliżu budynku na ogólnodostępnym parkingu Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Ratuszowej znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 2. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, ul. 1 Maja 18/19

  Wynajmowane pomieszczenia przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna przy ulicy 1 Maja 18, nie są dostosowane do przyjmowania osób z niepełnoprawnością ruchową. Pomieszczenia biurowe znajdują się na 1 pietrze budynku, do których jest dostęp tylko za pomocą klatki schodowej. Do budynku jest dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W pobliżu budynku znajdują się parkingi Strefy Płatnego Parkowania wraz z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

 • Wersję kontrastową
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Moduł wyszukiwania
 • Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
 • Wyróżnienie odnośników
 • Zwiększenie lub zmniejszenie układu treści na stronie

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna deklaruje chęć podnoszenia dostępności cyfrowej strony podmiotowej BIP oraz zapewnienie wszystkich treści w formacie cyfrowym. Aktualnie trwają prace nad konwersją pozostałych dokumentów do wersji dostępnych cyfrowo.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 marzec 2020 20:53 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 20:53 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 marzec 2020 20:57 Karol Tabaka
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 14:23 Michał Salamucha
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 październik 2020 08:16 Karol Tabaka